Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików jest cyfrowo niedostępnych.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Korczyc
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 453 73 04

 

 • Zastępca:Bartosz Kopeć
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Nr tel. 68 478 10 38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze
 • Adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 453 73 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze obsługuje klientów w trzech lokalizacjach:

 

Budynek przy ul. Botanicznej 14 w Zielonej Górze:

Teren obiektu wyłożony jest kostką brukową dostępny z poziomu chodnika, ogrodzony, zamykany bramą po godzinach urzędowania inspektoratu.  Wejście do budynku znajduje się na parterze. Dostępne jest dla osób ze specjalnymi potrzebami. W celu skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu zainstalowany został domofon umieszczony po lewej stronie przy samym wejściu. Inspektorat dysponuje jednym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Jest możliwość wejścia na teren Inspektoratu z psem asystującym. Na parterze jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej‎ przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Gorzowie Wielkopolskim:

Teren obiektu wyłożony jest kostką brukową dostępny z poziomu chodnika, ogrodzony, zamykany bramą po godzinach urzędowania zakładu. Wejście do budynku znajduje się na parterze. Niedostępne jest dla osób niepełnosprawnych. W celu skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu zainstalowany został domofon. Zakład dysponuje jednym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Nie ma możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Dostęp do piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej‎ w Gorzowie Wielkopolskim – Pracownia Badań Serologicznych przy ul. Browarnej 6 w Zielonej Górze:

Teren obiektu wyłożony jest kostką brukową dostępny z poziomu chodnika, ogrodzony, zamykany bramą po godzinach urzędowania pracowni. Wejście do budynku znajduje się na parterze. Niedostępne jest dla osób niepełnosprawnych. W celu skontaktowania się z pracownikiem pracowni zainstalowany został domofon. Pracownia dysponuje jednym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Nie ma możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Dostęp do piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące w siedzibie Inspektoratu mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona powinna złożyć wniosek co najmniej 7 dni roboczych przed proponowaną wizytą. We wniosku proszę zaproponować termin spotkania oraz krótko opisać temat sprawy. Wniosek ( wzór wniosku w wersji doc i pdf ) można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksu na numer: 68 453 73 01 lub za pośrednictwem osoby trzeciej pod numerem telefonu: 68 453 73 00.

 

Do pobrania:

 1. Plan pracy koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze
 2. Raport stanu zapewnienia dostępności
 3. Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami
 4. Wzór zgłoszenia o zapewnienie tłumacza - wersja pdf
 5. Wzór zgłoszenia o zapewnienie tłumacza - wersja doc
 6. Instrukcja ewakuacji - wersja PDF
 7. Informacja o zadaniach WIW w ETR
 8. Aktualizacja planu pracy koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze na lata 2020-2023 - wersja dostępna
 9. Aktualizacja planu pracy koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze na lata 2020-2023