CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

     

Lp

 

Rodzaj badań

 

cena

 

netto

PKWiU

vat

brutto

I

Badania mikrobiologiczne materiału patologicznego

     
 

1

pobranie materiału do badań

23,15

75.01

8%

25,00

2

utylizacja za 1 kg

7,41

75.00

8%

8,00

3

wielokierunkowe

46,3

75.00

8%

50,00

4

moczu z oznaczeniem ogólnej liczby bakterii

50,00

75.00

8%

54,00

5

wykrywanie Salmonella spp:

92,59

75.00

8%

100,00

6

wykrywanie Listeria spp.

92,59

75.00

8%

100,00

7

jednokierunkowe (Clostridium, ORT i inne)

33,33

75.00

8%

36,00

Oznaczanie lekooporności szczepu

     

1

metoda dyfuzyjno-krążkowa

32,41

75.00

8%

35,00

2

w zmodyfikowanej atmosferze (beztlenowej)

50,00

75.00

8%

54,00

3

metoda automatyczna wg systemu Micronaut

50,00

75.00

8%

54,00

Badania parazytologiczne

     

1

preparat bezpośredni z dostarczonego materiału

13,89

75.00

8%

15,00

2

metoda flotacji

23,15

75.00

8%

25,00

3

metoda mikroskopowa (zeskrobiny, wymazy z wola – próbka zbiorcza do 5 szt.)

20,37

75.00

8%

22,00

4

w kierunku warrozy/nozemozy

23,15

75.00

8%

25,00

5

badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania

55,56

75.00

8%

60,00

Badania mykologiczne

     

1

preparat bezpośredni z dostarczonego materiału

13,89

75.00

8%

15,00

2

metoda hodowlana:

       

a/ wyściółka, mleko, wymaz i inne

22,22

75.00

8%

24,00

b/ zeskrobiny w kierunku dermatofitów

38,89

75.00

8%

42,00

II

 

Badania serologiczne

     
 

1

Badanie metodą ELISA w kierunku EBB:

     

a/ próbka pulowana /pula do 10 szt./

41,67

75.00

8%

45,00

b/ próbka pojedyncza

20,37

75.00

8%

22,00

2

Inne badania metodą ELISA

     

a/ 1-50 próbek

33,33

75.00

8%

36,00

b/ 51-90 próbek

27,78

75.00

8%

30,00

   

c/ powyżej 90 próbek

20,37

75.00

8%

22,00

3

Badanie metodą OWD

20,37

75.00

8%

22,00

4

Odczyn kwaśnej aglutynacji płytkowej /OKAP/, aglutynacja płytkowa

7,41

75.00

8%

8,00

5

Test aglutynacji probówkowej /OA/

18,52

75.00

8%

20,00

6

Badanie serologiczne koni:

     

a/ metoda mikro OWD - zaraza stadnicza

50,00

75.00

8%

54,00

b/ metoda OWD - nosacizna

31,48

75.00

8%

34,00

c/ metoda AGID - NZK

28,70

75.00

8%

31,00

7

Diagnostyka chorób zakaźnych metodą rt-RT PCR /jeden kierunek/ - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownią

       

a/ za 1 próbkę

277,78

75.00

8%

300,00

b/ od 2-5 próbek

244,44

75.00

8%

264,00

c/ od 6 -10 próbek

200,00

75.00

8%

216,00

d/ powyżej 10 próbek

177,78

75.00

8%

192,00

III

Badania mikrobiologiczne żywności, pasz i prób środowiskowych

     
 

1

Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych

32,52

71.20

23%

40,00

2

Wykrywanie Salmonella spp:

     

a/ metoda klasyczna - próbka pojedyncza

81,3

71.20

23%

100,00

b/ metoda klasyczna – próbka zbiorcza

162,6

71.20

23%

200,00

c/ metoda PCR

73,17

71.20

23%

90,00

 

3

Badanie w kierunku Listeria monocytogenes:

     

a/ wykrywanie obecności – metoda klasyczna - próbka pojedyncza

81,3

71.20

23%

100,00

b/ wykrywanie obecności metoda klasyczna – próbka zbiorcza

215,45

71.20

23%

265,00

c/ wykrywanie obecności – metoda PCR

113,01

71.20

23%

139,00

d/ oznaczanie liczby metodą płytkową

51,22

71.20

23%

63,00

4

Oznaczanie liczby Escherichia coli metodą płytkową

39,84

71.20

23%

49,00

5

Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae metodą płytkową

58,54

71.20

23%

72,00

6

Oznaczanie liczby bakterii z gr. coli metodą płytkową

39,84

71.20

23%

49,00

7

Oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku metodą mikroskopową

39,84

71.20

23%

49,00

8

Oznaczanie pozostałości antybiotyków lub innych substancji hamujących w mleku –  Delvotest

39,84

71.20

23%

49,00

9

Oznaczanie liczby gronkowców chorobotwórczych metodą płytkową

56,10

71.20

23%

69,00

10

Badanie w kierunku Campylobacter spp.

     

a/ wykrywanie obecności

126,83

71.20

23%

156,00

   

b/ oznaczanie liczby metodą płytkową

130,08

71.20

23%

160,00

11

Wykrywanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących:

a/ wykrycie obecności

39,84

71.20

23%

49,00

b/ wykrycie obecności beztlenowców redukujących siarczany IV

39,84

71.20

23%

49,00

c/ wykrywanie obecności Clostridium perfringens

64,23

71.20

23%

79,00

12

Oznaczenie liczby drobnoustrojów metodą agarowej płytki kontaktowej

15,45

71.20

23%

19,00

13

Oznaczanie liczby Bacillus cereus metodą płytkową

48,78

71.20

23%

60,00

14

Oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni

39,84

71.20

23%

49,00

15

Wykonanie próby termostatowej

16,26

71.20

23%

20,00

16

Wykonanie próby szczelności

19,51

71.20

23%

24,00

17

Wykonanie próby organoleptycznej

19,51

71.20

23%

24,00

IV

Badania chemiczne żywności

 

1

Oznaczanie zawartości białka 

64,23

71.20

23%

79,00

2

Oznaczanie zawartości tłuszczu

64,23

71.20

23%

79,00

3

Oznaczanie zawartości soli kuchennej

38,21

71.20

23%

47,00

4

Oznaczanie zawartości histaminy metodą HPLC

170,73

71.20

23%

210,00

a) cena za jedną próbkę

b) cena za 9 prób ( 9 próbek do oceny partii, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005).

1170,73

71.20

23%

1440,00

5

Oznaczanie zawartości  pierwiastków – za każdy

       

a/ AAS- technika płomieniowa /Ca, Mg, Na, K, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd/

78,05

71.20

23%

96,00

b/ GF-AAS- technika kuwety grafitowej /Pb,Cd/

88,62

71.20

23%

109,00

c/ HG-AAS- technika generacji wodorków /As,/

92,68

71.20

23%

114,00

d/ CV-AAS- technika amalgamacji par  rtęci /Hg/

78,05

71.20

23%

96,00

6

Oznaczanie zawartości wody

34,15

71.20

23%

42,00

7

Oznaczanie popiołu

35,77

71.20

23%

44,00

V

Badania chemiczne pasz

 

1

Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków jonoforowych technika HPLC:

       

a/ monenzyna

117,07

71.20

23%

144,00

b/ salinomycyna

117,07

71.20

23%

144,00

c) narazyna

126,83

71.20

23%

156,00

d/ lasalocid

117,07

71.20

23%

144,00

e) nikarbazyna

117,07

71.20

23%

144,00

   

f) semduramycyna

117,07

71.20

23%

144,00

g) monenzyna,narazyna,salinomycyna- za komplet

292,68

71.20

23%

360,00

2

Oznaczanie zawartości  pierwiastków – za każdy

       

a/ AAS- technika płomieniowa /Ca, Mg, Na, K, Zn,Fe, Mn, Pb, Cd/

78,05

71.20

23%

96,00

b/ GF-AAS- technika kuwety grafitowej  /Pb,Cd/

88,62

71.20

23%

109,00

c/ HG-AAS- technika generacji wodorków  /As, Se/

92,68

71.20

23%

114,00

d/ CV-AAS- technika amalgamacji par rtęci  /Hg/

78,05

71.20

23%

96,00

3

Oznaczanie zawartości fosforu

78,05

71.20

23%

96,00

4

Oznaczanie zawartości białka 

64,23

71.20

23%

79,00

5

Oznaczanie zawartości tłuszczu

64,23

71.20

23%

79,00

6

Oznaczanie włókna

67,48

71.20

23%

83,00

7

Oznaczanie zawartości wody

34,15

71.20

23%

42,00

8

Oznaczanie zawartości popiołu

37,40

71.20

23%

46,00

9

Oznaczanie zawartości chlorków

38,21

71.20

23%

47,00

10

Oznaczenie homogeniczności pasz

360,16

71.20

23%

443,00

11

Oznaczenie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach

143,90

71.20

23%

177,00

12

Oznaczanie zawartości mocznika

74,80

71.20

23%

92,00

13

Wykrywanie obecności i rodzaju  przetworzonego białka zwierzęcego metoda mikroskopowa

143,90

71.20

23%

177,00

14

Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego metoda real time PCR

       

a/ dla jednego gatunku (DNA przeżuwaczy)

400,00

71.20

23%

492,00

b/dla trzech gatunków (DNA przeżuwaczy, drobiowe, wieprzowe)

600,00

71.20

23%

738,00

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 41 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia cennika badań laboratoryjnych usługowych wykonywanych na zlecenie w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze - Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp.
    1. Załącznik do Zarządzenia nr 41 CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH