KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze jest Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra, posiadający numer REGON 000093177 oraz numer NIP 9730057537.
  • Z Inspektorem Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 68 453 73 10.
  • Administrator Danych Osobowych - Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO
  • Prowadzenia rejestrów/wykazów/list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego
  • Realizacji umów zawartych z kontrahentami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO
  • W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzania ich danych przez Administratora.