Praktyki i staże w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze

Informujemy, że w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze istnieje możliwość odbycia praktyki oraz stażu.

Zasady odbycia praktyk oraz staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze zawarte są w Zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 37 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk i staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 453 73 03, adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praktyki oraz staże organizowane w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze są nieodpłatne. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania, zakwaterowania praktykanta/stażysty w okresie odbywania praktyki/stażu oraz kosztów badań lekarskich.

Przed rozpoczęciem praktyki/stażu do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o możliwość odbycia praktyki/stażu,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  3. umowę o praktykę/staż,
  4. skierowanie na praktykę,
  5. oświadczenie o zachowaniu tajemnicy,
  6. dowód posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki/stażu – można dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu,
  7. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyki/stażu – można dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu,
  8. klauzulę informacyjną – własnoręcznie podpisaną.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podpisania innych wzorów umów dotyczących przyjęcia na praktykę/staż po wcześniejszym zaakceptowaniu ich treści przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staży przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr. 142, poz. 1160).

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Zarządzenie nr 37 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10.06.2021 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk oraz staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze
2. Zarządzenie nr 13 LWLW z dnia 10.06.2023 r. w sprawie zmiany ( wzór Porozumienia)
3. Wniosek o możliwość odbycia praktyki/stażu - Załącznik nr 2 do Zarządzenia
4. Porozumienie -Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 z 10.03.2023
5. Klauzula informacyjna- Załącznik nr 1 Regulaminu
6. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy - Załącznik nr 2 Regulaminu
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 3 do Zarządzenia