Wojewódzki  Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że dane użytkowników udostępniane w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do wewnętrznego badania obiegu informacji.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu przez użytkowników.

Zmiana danych

Dane zbierane są  automatycznie i  nie da się ich zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.