Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze działa na podstawie:
 
  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744); Kliknij, aby zobaczyć
  2. ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206);
  3. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz.3);
  4. Statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2009 r. Nr 71, poz. 985 ze zm.);
  5. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze;
  6. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.