Krajowe Programy Zwalczania Salmonella

 1. Kryteria przyjęcia próbek do badań
 2. Protokół pobrania próbek / zlecenie do badań laboratoryjnych w stadzie brojlerów kur
 3. Protokół pobrania próbek / zlecenie do badań laboratoryjnych w stadzie indyków rzeźnych
 4. Protokół pobrania próbek / zlecenie do badań laboratoryjnych w stadzie hodowlanym kur (Gallus Gallus)
 5. Protokół pobrania próbek / zlecenie do badań laboratoryjnych w stadzie niosek (Gallus Gallus)
 6. Protokół pobrania próbek / zlecenie do badań laboratoryjnych na skuteczność oczyszczania i odkażania obiektu budowlanego dla stada brojlerów kur; kur hodowlanych (Gallus gallus)
 7. Protokół pobrania próbek / zlecenie do badań laboratoryjnych na skuteczność oczyszczania i odkażania obiektu budowlanego dla kur niosek (Gallus gallus), indyków rzeźnych

 

Włośnica

 1. Kryteria przyjęcia próbek do badań w kierunku wykrywania larw Włośni
 2. Zlecenie do badań laboratoryjnych w kierunku obecności larw Włośni

 

Pracownia Badań Mikrobiologicznych

 1. Żywność, pasze, próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i pasz
  a. Zlecenie - żywność, pasze, próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i pasz
  b. Kryteria przyjęcia próbek do badań
 2. Produkcja pierwotna/zwierzęta
  a. Zlecenia do badań laboratoryjnych
  b. Kryteria przyjęcia próbek do badań

 

Pracownia Badań Chemicznych

 1. Kryteria przyjęcia próbek do badań
 2. Zlecenie do badań laboratoryjnych - pasze
 3. Zlecenie do badań laboratoryjnych - żywność

 

Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze

 1. Serologiczne/molekularne
  a. kryteria przyjęcia próbki do badań molekularnych
  b. kryteria przyjęcia próbki do badań serologicznych
  c. zlecenie do badań serologicznych koniowatych
  d. zlecenie do badań serologicznych/molekularnych

 2. Mikrobiologiczne/parazytologiczne
  a. kryteria przyjęcia próbki do badań mikrobiologicznych/parazytologicznych
  b. zlecenie do badań laboratoryjnych mikrobiologicznych/parazytologicznych
 3. Wścieklizna
  a. kryteria przyjęcia próbki do badań wścieklizny
  b. zlecenie do badań wścieklizny