Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, z późn. zm.) oraz z art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Zgodnie z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z ww. dokumentami skargi wniesione do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze  rozpatruje Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 9.00 - 16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pod numerem telefonu: 68 453 73 00.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /WIW_ZIELONA_GORA/SkrytkaESP.