Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze: Lubuskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlega: 1) samodzielne stanowisko do spraw  audytu kontroli urzędowych, 2) zespół do spraw finansowo-księgowych, 3) zespół do spraw administracyjnych, 4) zespół do spraw  obsługi prawnej, 5) samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych, 6) zakład higieny weterynaryjnej.  Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlega: 1) zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, 2)  zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, 3) zespół do spraw pasz i utylizacji, 4) zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego.

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Schemat Organizacyjny