Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 115  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z 11 grudnia 2018 r. nastąpiły zmiany w ustalaniu okresu karencji. W/w przepis obowiązuje od 28 stycznia 2022 r.