Komunikat Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie woj. lubuskiego:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 09 stycznia 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 1 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI zostało stwierdzone w miejscowości Zielona Góra, Ochla, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 62 600 kur niosek. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 08 stycznia 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z 11 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz Miasta Zielona Góra, opublikowane w DZ. URZ. WOJ. LUB 2023. poz. 91, w którym określono:

  • Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący sołectwa Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w Dzielnicy Nowe Miasto, w mieście Zielona Góra. 
  • Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie zielonogórskim :

     a)  w gminie Nowogród Bobrzański, miejscowości: Kamionka, Kotowice, Niwiska, Pierzwin, Urzuty, Kaczenice (od południa od drogi 290 w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z drogą  27),

     b) w gminie Świdnica, miejscowości: Buchałów, Koźla, Letnica, Piaski, Radomia, Słone, Świdnica, Wilkanowo,

     c) w gminie Czerwieńsk, miejscowość: Leśniów Wielki (od strony zachodniej drogą 32 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z ul. Wodną w miejscowości Przylep);

2) w powiecie nowosolskim:

a)  w gminie Kożuchów, miejscowości: Broniszów, Książ Śląski, Mirocin Dolny, Mirocin Średni (od drogi 290 w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Broniszów), Radwanów, Studzieniec (od granicy administracyjnej miejscowości Studzieniec, drogą 283 w kierunku północno-wschodnim, do południowo-zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lelechów),

b) w gminie Otyń, miejscowości: Czasław, Ługi,

c) w gminie Nowa Sól, miejscowość Lelechów;

3) w mieście Zielona Góra, w dzielnicy Nowe Miasto sołectwa Barcikowice, Drzonków, Ługowo, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Jany, Nowy Kisielin (część miasta od drogi 32 w kierunku południowo-wschodnim, do drogi ekspresowej S3, dalej w kierunku południowym wzdłuż drogi S3, następnie w kierunku wschodnim, granicą administracyjną Starego Kisielina, do drogi 279. Dalej w kierunku południowym do drogi 282 w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Ługowo).

Link do rozporządzenia: 

http://dzienniki.luw.pl/legalact/2023/91/