W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI (wysoce zjadliwej grypy ptaków) dotyczącą stwierdzenia na terenie województwa lubuskiego ognisk choroby u drobiu, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zaleca hodowcom drobiu utrzymywanie zwierząt (w tym karminie i pojenie drobiu) w zamkniętych pomieszczeniach, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.