Wścieklizna - groźna choroba zwierząt i ludzi  Jak się, ochronić przed wścieklizną? 1. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z dzikimi zwierzętami; 2. Nie powinno się dotykać martwych zwierząt i ich szczątków; 3. Należy unikać kontaktu z bezpańskimi zwierzętami domowymi. PROFILAKTYKA WŚCIEKLIZNY 1. Szczepienia zwierząt domowych (psy, a także koty na terenach zagrożonych wścieklizną); 2. Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących; 3. Szczepienia zwierząt gospodarskich na terenach zagrożonych wścieklizną, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami; 4. Szczepienia ludzi przed narażeniem/ przedekspozycyjne: a) u osób narażonych na kontakt ze wściekłymi zwierzętami (weterynarze, leśnicy, myśliwi, treserzy zwierząt, pracownicy rzeźni i laboratoriów, grotołazi); b) u osób podróżujących do krajów endemicznego występowania wścieklizny, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest utrudniony.  Wojewódzki inspektorat weterynarii w Zielonej Górze