Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Joanna Kokot-Ciszewska powołała z dniem 01 września 2023 roku na stanowisko Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu  Pana Doktora Piotra Grobelnego.

od lewej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu Ryszard Połozowski, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Joanna Kokot-Ciszewska, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu Piotr Grobelny

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Joanna Kokot-Ciszewska powołała z dniem 01 sierpnia 2023 roku na stanowisko Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze Panią Doktor Dorotę Bogusz.

od lewej Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Joanna Kokot-Ciszewska, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze Dorota Bogusz i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze Anna Starosta