Komunikat Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia czwartego, piątego, szóstego i siódmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie woj. lubuskiego:

Ognisko nr 4.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 11 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 4 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Lubiszyn, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 14 107 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 10 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Ognisko nr 5.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 11 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 5 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Ściechów, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 18 600 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 10 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Ognisko nr 6.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 12 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 6 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Czetowice, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym 158 kur - typ produkcji - ogólnoużytkowa. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 10 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Ognisko nr 7.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 13 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 7 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Ściechów, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 11 700 kaczek rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 12 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

W związku z powyższym opublikowane zostało rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 lutego 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego, gorzowskiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego oraz Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r. poz. 514).

Rozporządzenie dostępne pod linkiem: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2023/514/

Komunikat Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia trzeciego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie woj. lubuskiego:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 10 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 3 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 17 467 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 09 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

W związku z powyższym opublikowane zostało rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego, gorzowskiego oraz Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r. poz. 474), w którym określono:

 • jako obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), teren obejmujący:

w powiecie gorzowskim, w gminie: w gminie Deszczno, miejscowości: Maszewo, Białobłocie, Dziersławice, Karnin (południowa część miejscowości na północnym-wchodzie do granicy administracyjnej z miejscowością Deszczno, po łuku w kierunku zachodnim przecinając ulicę Lubuską oraz drogę eskpresową S 3 do granicy administracyjnej z miejscowością Łagodzin), Łagodzin (południowo – wschodnia część miejscowości od granicy administracyjnej z miejscowością Karnin po łuku w kierunku południowo – zachodnim, przecinając ulicę Spokojną i Tajemniczą, do granicy administracyjnej z miejscowością Białobłocie), Bolemin (północno – wschodnia część miejscowości od granicy administracyjnej z miejscowością Dziersławice, po łuku do granicy administracyjnej z miejscowością Orzelec), Orzelec (północna część miejscowości od granicy administracyjnej z miejscowością Bolemin po łuku do granicy administracyjnej z miejscowością Glinik), Glinik (północna i centralna część miejscowości, od granicy administracyjnej z miejscowością Orzelec, po łuku w kierunku wschodnim przecinają kanał Bema, do granicy administracyjnej z miejscowością Deszczno równolegle do ulicy Kwiatu Paproci), Deszczno (od strony południowej od granicy administracyjnej z miejscowością Glinik po łuku w kierunku północnym przecinając ulicę Kwiatu Paproci oraz drogę ekspresową S 3, ulicę Krupczyńską, po łuku do granicy administracyjnej z Osiedlem Poznańskim), Osiedle Poznańskie (południowa część miejscowości granicząca z miejscowością Deszczno, równolegle do ulicy Wietrznej);

 • jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), się teren obejmujący:
 • w powiecie gorzowskim:
 1. a) w gminie Santok, miejscowości: Górki, Janczewo (południowa część miejscowości od granicy administracyjnej z miejscowością Górki, po łuku w kierunku północno – zachodnim przecinając ulicę Sportową do granicy administracyjnej z miejscowością Wawrów), Wawrów (południowa część miejscowości od granicy administracyjnej z miejscowością Janczewo, po łuku w kierunku północno-zachodnim przecinając drogę Nr 158, następnie ulicę Malinową, do granicy administracyjnej z miastem Gorzów Wlkp.), Santok (południowo – zachodnia część miejscowości, od granicy administracyjnej z miejscowością Borek, przecinając rzekę Wartę oraz ulicę Gorzowską do granicy administracyjnej z miejscowością Gralewo), Stare Polichno (południowo-zachodnia część miejscowości od granicy administracyjnej z miejscowością Gościnowo, przecinając ulicę Młyńską, do granicy administracyjnej z miejscowością Borek),
 1. b) w gminie Deszczno, miejscowości: Brzozowiec, Borek, Ciecierzyce, Niwica, Ulim, Prądocin, Płonica, Kiełpin, Krasowiec, Dzierżów, Koszęcin, Karnin (północna część miejscowości od wschodu od granicy administracyjnej z miejscowością Osiedle Poznańskie do granicy administracyjnej z miejscowością Łagodzin), Łagodzin (północna, centralna i zachodnia część miejscowości), Bolemin (centralna i południowa część miejscowości do drogi Nr 24), Glinik (część południowa miejscowości do drogi Nr 24), Deszczno (wschodnia część miejscowości), Osiedle Poznańskie (północna, centralna część miejscowości)
 1. c) Miasto Gorzów Wielkopolski (od granicy administracyjnej na wschodzie z miejscowością Wawrów, przecinając ulicę Waleriana Łukasińskiego, następnie po łuku ulicę Walczaka, Wyszyńskiego, Kosynierów Gdyńskich, Myśliborską, Olimpijską, następnie przecinając skrzyżowanie ulicy Dobrej z drogą Nr 132 po łuku do granicy administracyjnej z miejscowością Jeże),
 1. d) w gminie Bogdaniec, miejscowości: Jeże, Wieprzyce, Jeżyki, Jasiniec, Chwałowice (wschodnia część miejscowości od granicy administracyjnej z miejscowością Jasiniec po łuku w kierunku południowym do granicy z miejscowością Kołczyn);

        

 • w powiecie sulęcińskim:
 1. a) w gminie Lubniewice, miejscowość Rogi na wschód od drogi wojewódzkiej 136,
 2. b) w gminie Krzeszyce, miejscowości: Rudnica, Łąków, Kołczyn (część wschodnia miejscowości, od przecięcia się granicy administracyjnej miejscowości Rudnica i Łąków w kierunku północnym do przecięcia z granicą miejscowości Chwałowice w powiecie gorzowskim);
 • w powiecie międzyrzeckim:
 1. a) w gminie Bledzew, miejscowości: Pniewo, Stary Dworek (część miejscowości od granicy miejscowości Pniewo w kierunku północno-wschodnim do drogi krajowej Nr 24, dalej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną, a dalej na północ do przecięcia się z drogą ekspresową S 3 i do granicy z miejscowością Trzebiszewo),
 2. b) w gminie Skwierzyna, miejscowości: Trzebiszewo (część miejscowości od granicy z miejscowością Stary Dworek, na północny wschód do granicy z miejscowością Murzynowo), Murzynowo (część miejscowości od granicy z miejscowością Trzebiszewo do przecięcia się z rzeką Wartą, dalej wzdłuż Warty i na północ do granicy z miejscowością Gościnowo), Gościnowo.
 • jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach uznano obszar całego powiatu gorzowskiego oraz miasta Gorzów Wielkopolski, powiatu sulęcińskiego i międzyrzeckiego. Na obszarze tym obowiązuje nakaz utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Nakaz ten obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.

Rozporządzenie dostępne pod linkiem: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2023/474/.

W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI (wysoce zjadliwej grypy ptaków) dotyczącą stwierdzenia na terenie województwa lubuskiego ognisk choroby u drobiu, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zaleca hodowcom drobiu utrzymywanie zwierząt (w tym karminie i pojenie drobiu) w zamkniętych pomieszczeniach, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 05 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Lubiszyn, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 27 384 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 03 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

na terenie powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023. poz. 393), w którym określono:

 • jako obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), teren obejmujący:

w powiecie gorzowskim, w gminie: Lubiszyn, miejscowości: Tarnów (część północna, przecinając na wschodzie i na zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Lubiszyn), Lubiszyn (centralna część Lubiszyna, od strony południowo – wschodniej przecinając obszar leśny, poniżej drogi wojewódzkiej nr 130 na granicy administracyjnej z miejscowością Wysoka oraz granicy administracyjnej z miejscowością Tarnów), Wysoka (zachodnia część miejscowości od przecięcia granicy administracyjnej z miejscowością Lubiszyn do przecięcia z granicą administracyjną z miejscowością Ściechów), Ściechów (południowa część miejscowości Ściechów przecinając na wschodnie granicę administracyjną z miejscowością Wysoka a na zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Gajewo), Gajewo (wschodnio – południowa część miejscowości, przecinając granicę administracyjne na wschodzie z miejscowością Ściechów na zachodzie z miejscowością Dzikowo), Brzeźno (dwie części na wschodzie miejscowości, graniczące z miejscowością Lubiszyn od strony wschodniej), Dzikowo (południowa część miejscowości, którą dookoła otacza granica administracyjna miejscowości Lubiszyn, oraz wschodnia część granicząca z miejscowością Ściechów),

 • jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), się teren obejmujący:

w powiecie gorzowskim:

 1. w gminie Lubiszyn, miejscowości: Lubno, Łąkomin, Buszów, Smoliny, Staw, Kozin, Mystki, Ściechówek, Chłopiny, Marwice (część zachodnia miejscowości, wzdłuż ulicy Myśliborskiej do przecięcia z drogą ekspresową S3, wzdłuż tej drogi do granicy administracyjnej z miejscowością Santocko), Baczyna (część północna wzdłuż ulicy Osiedlowej, przecinając drogę Wojewódzką nr 130, wzdłuż ulicy Myśliborskiej do granicy administracyjnej z miejscowością Marwice),
 2. w gminie Bogdaniec, miejscowości: Stanowice, Racław (część północna do drogi Racław – Baczyna, do granicy administracyjnej z miejscowością Baczyna), Bogdaniec (od północno – zachodniej granicy administracyjnej z miejscowością Stare Dzieduszyce, po łuku do granicy administracyjnej z miejscowością Racław),
 3. w gminie Kłodawa, miejscowość: Santocko (osada leśna Rębowo do granicy administracyjnej z województwem Zachodniopomorskim),
 4. w gminie Witnica, miejscowości: Nowe Dzieduszyce, Stare Dzieduszyce, Mosina, Nowiny Wielkie (zachodnia część miejscowości do drogi 132, do granicy administracyjnej z miejscowością Bogdaniec).
 • jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach uznano obszar całego powiatu gorzowskiego oraz miasta Gorzów Wielkopolski. Na obszarze tym obowiązuje nakaz utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Nakaz ten obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.

Rozporządzenie dostępne pod linkiem: http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2023/393/akt.pdf