Komunikat Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia czwartego, piątego, szóstego i siódmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie woj. lubuskiego:

Ognisko nr 4.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 11 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 4 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Lubiszyn, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 14 107 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 10 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Ognisko nr 5.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 11 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 5 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Ściechów, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 18 600 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 10 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Ognisko nr 6.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 12 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 6 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Czetowice, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym 158 kur - typ produkcji - ogólnoużytkowa. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 10 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Ognisko nr 7.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 13 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 7 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Ściechów, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 11 700 kaczek rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 12 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

W związku z powyższym opublikowane zostało rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 lutego 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego, gorzowskiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego oraz Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r. poz. 514).

Rozporządzenie dostępne pod linkiem: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2023/514/