Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

 Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

 

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został zamieszczony komunikat  w sprawie wytycznych KE dla podmiotów planujących prowadzić wysyłkową sprzedaż detaliczną weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC.

Przedmiotowy komunikat jest dostępny pod następującym linkiem dostępnym tutaj

Kampania informacyjna #STOP ASF

Afrykański pomór świń (#ASF) jest jednym z największych zagrożeń dla produkcji trzody chlewnej. Nie ma dostępnych szczepionek, dlatego jedynym lekarstwem jest zapobieganie. Naucz się rozpoznawać symptomy!


leaflet-pl-1.jpg