Praktyki i staże w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze

Informujemy, że w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze istnieje możliwość odbycia praktyki oraz stażu.

Zasady odbycia praktyk oraz staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze zawarte są w Zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 37 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk i staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 453 73 03, adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praktyki oraz staże organizowane w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze są nieodpłatne. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania, zakwaterowania praktykanta/stażysty w okresie odbywania praktyki/stażu oraz kosztów badań lekarskich.

Przed rozpoczęciem praktyki/stażu do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o możliwość odbycia praktyki/stażu,
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  3. umowę o praktykę/staż,
  4. skierowanie na praktykę,
  5. oświadczenie o zachowaniu tajemnicy,
  6. dowód posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki/stażu – można dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu,
  7. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyki/stażu – można dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu,
  8. klauzulę informacyjną – własnoręcznie podpisaną.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podpisania innych wzorów umów dotyczących przyjęcia na praktykę/staż po wcześniejszym zaakceptowaniu ich treści przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze.

Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staży przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr. 142, poz. 1160).

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Zarządzenie nr 37 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10.06.2021 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk oraz staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze
2. Zarządzenie nr 13 LWLW z dnia 10.06.2023 r. w sprawie zmiany ( wzór Porozumienia)
3. Wniosek o możliwość odbycia praktyki/stażu - Załącznik nr 2 do Zarządzenia
4. Porozumienie -Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 z 10.03.2023
5. Klauzula informacyjna- Załącznik nr 1 Regulaminu
6. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy - Załącznik nr 2 Regulaminu
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 3 do Zarządzenia

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

 Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

 

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został zamieszczony komunikat  w sprawie wytycznych KE dla podmiotów planujących prowadzić wysyłkową sprzedaż detaliczną weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC.

Przedmiotowy komunikat jest dostępny pod następującym linkiem dostępnym tutaj

Kampania informacyjna #STOP ASF

Afrykański pomór świń (#ASF) jest jednym z największych zagrożeń dla produkcji trzody chlewnej. Nie ma dostępnych szczepionek, dlatego jedynym lekarstwem jest zapobieganie. Naucz się rozpoznawać symptomy!


leaflet-pl-1.jpg