Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 05 lutego 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI wyznaczono na fermie zlokalizowanej w miejscowości Lubiszyn, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 27 384 indyków rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 03 lutego 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie oraz w związku ze zmniejszeniem ilości pobieranej paszy i wody.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

na terenie powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023. poz. 393), w którym określono:

  • jako obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), teren obejmujący:

w powiecie gorzowskim, w gminie: Lubiszyn, miejscowości: Tarnów (część północna, przecinając na wschodzie i na zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Lubiszyn), Lubiszyn (centralna część Lubiszyna, od strony południowo – wschodniej przecinając obszar leśny, poniżej drogi wojewódzkiej nr 130 na granicy administracyjnej z miejscowością Wysoka oraz granicy administracyjnej z miejscowością Tarnów), Wysoka (zachodnia część miejscowości od przecięcia granicy administracyjnej z miejscowością Lubiszyn do przecięcia z granicą administracyjną z miejscowością Ściechów), Ściechów (południowa część miejscowości Ściechów przecinając na wschodnie granicę administracyjną z miejscowością Wysoka a na zachodzie granicę administracyjną z miejscowością Gajewo), Gajewo (wschodnio – południowa część miejscowości, przecinając granicę administracyjne na wschodzie z miejscowością Ściechów na zachodzie z miejscowością Dzikowo), Brzeźno (dwie części na wschodzie miejscowości, graniczące z miejscowością Lubiszyn od strony wschodniej), Dzikowo (południowa część miejscowości, którą dookoła otacza granica administracyjna miejscowości Lubiszyn, oraz wschodnia część granicząca z miejscowością Ściechów),

  • jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), się teren obejmujący:

w powiecie gorzowskim:

  1. w gminie Lubiszyn, miejscowości: Lubno, Łąkomin, Buszów, Smoliny, Staw, Kozin, Mystki, Ściechówek, Chłopiny, Marwice (część zachodnia miejscowości, wzdłuż ulicy Myśliborskiej do przecięcia z drogą ekspresową S3, wzdłuż tej drogi do granicy administracyjnej z miejscowością Santocko), Baczyna (część północna wzdłuż ulicy Osiedlowej, przecinając drogę Wojewódzką nr 130, wzdłuż ulicy Myśliborskiej do granicy administracyjnej z miejscowością Marwice),
  2. w gminie Bogdaniec, miejscowości: Stanowice, Racław (część północna do drogi Racław – Baczyna, do granicy administracyjnej z miejscowością Baczyna), Bogdaniec (od północno – zachodniej granicy administracyjnej z miejscowością Stare Dzieduszyce, po łuku do granicy administracyjnej z miejscowością Racław),
  3. w gminie Kłodawa, miejscowość: Santocko (osada leśna Rębowo do granicy administracyjnej z województwem Zachodniopomorskim),
  4. w gminie Witnica, miejscowości: Nowe Dzieduszyce, Stare Dzieduszyce, Mosina, Nowiny Wielkie (zachodnia część miejscowości do drogi 132, do granicy administracyjnej z miejscowością Bogdaniec).
  • jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach uznano obszar całego powiatu gorzowskiego oraz miasta Gorzów Wielkopolski. Na obszarze tym obowiązuje nakaz utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Nakaz ten obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.

Rozporządzenie dostępne pod linkiem: http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2023/393/akt.pdf 

Komunikat Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie woj. lubuskiego:

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 09 stycznia 2023 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 1 na terenie woj. lubuskiego w 2023 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI zostało stwierdzone w miejscowości Zielona Góra, Ochla, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 62 600 kur niosek. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 08 stycznia 2023 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2020/687.

Zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z 11 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz Miasta Zielona Góra, opublikowane w DZ. URZ. WOJ. LUB 2023. poz. 91, w którym określono:

  • Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący sołectwa Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w Dzielnicy Nowe Miasto, w mieście Zielona Góra. 
  • Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie zielonogórskim :

     a)  w gminie Nowogród Bobrzański, miejscowości: Kamionka, Kotowice, Niwiska, Pierzwin, Urzuty, Kaczenice (od południa od drogi 290 w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z drogą  27),

     b) w gminie Świdnica, miejscowości: Buchałów, Koźla, Letnica, Piaski, Radomia, Słone, Świdnica, Wilkanowo,

     c) w gminie Czerwieńsk, miejscowość: Leśniów Wielki (od strony zachodniej drogą 32 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z ul. Wodną w miejscowości Przylep);

2) w powiecie nowosolskim:

a)  w gminie Kożuchów, miejscowości: Broniszów, Książ Śląski, Mirocin Dolny, Mirocin Średni (od drogi 290 w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Broniszów), Radwanów, Studzieniec (od granicy administracyjnej miejscowości Studzieniec, drogą 283 w kierunku północno-wschodnim, do południowo-zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lelechów),

b) w gminie Otyń, miejscowości: Czasław, Ługi,

c) w gminie Nowa Sól, miejscowość Lelechów;

3) w mieście Zielona Góra, w dzielnicy Nowe Miasto sołectwa Barcikowice, Drzonków, Ługowo, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Jany, Nowy Kisielin (część miasta od drogi 32 w kierunku południowo-wschodnim, do drogi ekspresowej S3, dalej w kierunku południowym wzdłuż drogi S3, następnie w kierunku wschodnim, granicą administracyjną Starego Kisielina, do drogi 279. Dalej w kierunku południowym do drogi 282 w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Ługowo).

Link do rozporządzenia: 

http://dzienniki.luw.pl/legalact/2023/91/

   1 grudnia 2022 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze odbyły się uroczystości związane z poświęceniem nowego sztandaru Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Dla Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pani Joanny Kokot-Ciszewskiej, a także dla wszystkich pracowników Inspektoratu było to szczególne wydarzenie, które dodatkowo zbiegło się z obchodami 100-lecia powołania państwowej Służby Cywilnej. Podczas uroczystości zostały wręczone medale okolicznościowe dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa lubuskiego za długoletnią pracę w służbie cywilnej.

   Na obchodach nie zabrakło gości, którymi byli m.in. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Pan Krzysztof Jażdżewski oraz Wicewojewoda Lubuski Pan Wojciech Perczak.

 20221201 105500 min

IMG 3057 minIMG 3085 minIMG 3150 minIMG 3158 minIMG 3163 minIMG 3173 min

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o możliwości zatrucia wód rzeki Odry oraz związanym z tym śnięciem ryb, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaleca podjęcie następujących środków ostrożności

1) niespożywanie złowionych i śniętych ryb pochodzących szczególnie z rzeki Odry,
2) unikanie spacerów z dziećmi oraz zwierzętami wzdłuż rzeki Odry i jej wylewisk,
3) niekarmienie zwierząt śniętymi rybami,
4) unikanie wędkowania.

Powyższe zalecenia należy stosować do czasu odwołania zagrożenia przez nadzorujące służby.
Spożywanie mięsa (w tym ryb) pochodzących od zwierząt padłych/śniętych może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt.